Lục địa Châu Phi đang sụp đổ

Lục địa Châu Phi đang sụp đổ

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện được chuyển động bên dưới lục địa Châu Phi, với ba mảng kiến ​​tạo bên dưới đang dần tách ra khỏi nhau.