Cảnh báo lừa đảo từ các dự án khai thác kho báu nghìn tỷ

Cảnh báo lừa đảo từ các dự án khai thác kho báu nghìn tỷ

Phát hiện nhiều nhóm cá nhân, doanh nghiệp (DN) được thành lập và hoạt động mang dấu hiệu lừa đảo thông qua việc lập các hồ sơ, “khai thác kho báu”, “tiếp nhận di sản”, “tiền trôi nổi”... có giá trị từ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng.