Thứ Ba, 02/03/2021, 20:59 (GMT+7) | Điểm tin:
Lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Hơn 60.000 người dân ở tỉnh Tứ Xuyên ở tây-nam Trung Quốc đã phải sơ tán. Những trận mưa lớn liên tục đã làm tràn nước một số con sông, trong đó có sông Gia Lăng, gây lụt làm ngập các đường phố của quận Thương Khê và đô thị cổ Lãng Trung.