Thứ Hai, 17/05/2021, 05:12 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Biến lông gà thành thức ăn

    Khi tìm kiếm ý tưởng tái chế một loại rác thải nào đó, anh Sorawut Kittibanthorn, lúc đó là sinh viên đại học ở London, đã nghĩ đến hàng triệu tấn lông gà bị vứt bỏ mỗi năm.