Giá thịt lợn bất ngờ tăng mạnh

Giá thịt lợn bất ngờ tăng mạnh

Các tiểu thương nhập lợn móc hàm đã gặp nhiều khó khăn và giá lợn cũng đã bắt đầu tăng trở lại sau một thời gian "hạ nhiệt", lí do không phải do dân buôn gom hàng chờ Tết, mà vì "chạy" dịch.