Ford né được lỗ nhờ Volkswagen

Ford né được lỗ nhờ Volkswagen

Phải đóng cửa một dây chuyền sản xuất do dịch bệnh, nhưng Ford vẫn có lãi trong quý 2 vừa qua, với công lớn nhờ một khoản đầu tư của Volkswagen.