Lịch đi học lại của học sinh Hà Nội và TP.HCM

Lịch đi học lại của học sinh Hà Nội và TP.HCM

TP.HCM vừa quyết định cho học sinh lớp 12 trên địa bàn đi học từ 9/3; học sinh từ mầm non đến lớp 11 tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3. Hà Nội quyết định tất cả học sinh bậc THPT sẽ đi học lại từ ngày 9/3; các bậc học khác nghỉ đến hết ngày 15/3.