Thứ Bảy, 08/05/2021, 08:55 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Lễ hội 'đốt núi' kỳ lạ ở Nhật Bản

    Vào ngày thứ Bảy của tuần thứ 4 trong tháng Giêng, cỏ khô ở núi Wakakusa sẽ bốc cháy ngùn ngụt như một phần quan trọng trong lễ hội kỳ lạ được gọi là Wakakusa Yamayaki (Lễ hội đốt núi Wakakusa).