Đại gia nhà đất mở bán sản phẩm làm đẹp

Đại gia nhà đất mở bán sản phẩm làm đẹp

Thời điểm này có thể thuê được mặt bằng giá thấp mà ở địa điểm đẹp, lại dễ tìm nguồn nhân lực nên ông Lê Hữu Nghĩa mở chuỗi siêu thị kinh doanh các sản phẩm làm đẹp.