Phép thử lòng người mùa COVID-19

Phép thử lòng người mùa COVID-19

Nếu không thể nhẹ nhàng, tha thiết với nhau hơn thì có thể nào bớt cay nghiệt, soi ngó nhau được không khi cuộc sống vốn dĩ đã quá khó khăn rồi?