Thứ Hai, 10/05/2021, 02:16 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Hàng nghìn sinh viên ở TP.HCM bị cho thôi học mỗi năm

    Mỗi năm có hàng nghìn sinh viên ở các trường đại học bị đuổi, buộc thôi học hoặc tự ý nghỉ học… Có trường 100 sinh viên vào đầu khóa thì chỉ khoảng 75 - 80 sinh viên ra trường, số còn lại bị “rơi rụng” qua các năm.