Nếu như rắn nâu sở hữu vũ khí đáng sợ là nọc độc thì lớp da cứng của kỳ đà có tác dụng như lớp áo giáp giúp bảo vệ nó khỏi cú cắn nguy hiểm của địch t ...
Dù là loài rắn độc cực kỳ nguy hiểm ở nước Úc nhưng con rắn độc vẫn phải bỏ chạy trước kẻ thù và có một hành động bất ngờ để tự cứu lấy sinh mạng mình ...
Trăn vua thường sử dụng đòn tấn công sở trường là dùng cơ thể dài cùng cơ bắp chắc khỏe để quấn siết đối thủ, tuy nhiên lần này thì ngay cả một đòn ph ...
Cá sấu có mối quan hệ rất tốt với nhiều loại chim như chim Choi choi Ai Cập (Pluvianus aegyptius), do đó nó đã được thông báo về việc tổ của mình có t ...