Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống

Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống

Hoàn toàn có thể ví cuốn sách Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống (Education & The Significance Of Life) là cuốn “thánh kinh” của giáo dục vì khối giá trị quý giá ẩn tàng trong đó.
Tự do đầu tiên và cuối cùng

Tự do đầu tiên và cuối cùng

Đọc “tự do đầu tiên và cuối cùng” để hiểu được tư tưởng của nhà hiền triết Krishnamurti. Cuốn sách tập hợp 20 bài nói chuyện và 38 lời giải đáp thắc mắc về nhiều chủ đề của triết gia Ấn Độ thế kỷ XX- Jiddu Krishnamurti (1895-1986).