Thứ Sáu, 23/04/2021, 14:25 (GMT+7) | Điểm tin:

Những nghị định nào đang tác động đến thị trường bất động sản?

Chủ Nhật, 21/02/2021, 23:03 (GMT+7)
Những nghị định không chỉ tác động trực tiếp đến thị trường bất động sản thời điểm hiện nay mà còn tác động tích cực trong giai đoạn tiếp theo.

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản (BĐS) nói riêng, Thủ tướng đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt thông qua nhiều nghị quyết, chỉ thị. Đồng thời các bộ, ngành, địa phương chủ động có nhiều giải pháp hợp lý, sử dụng hiệu quả các công cụ điều tiết chính như: Tín dụng, thuế, đất đai, quy hoạch... nên thị trường BĐS không rơi vào trạng thái "đóng băng".

Những nghị định nào đang tác động đến thị trường bất động sản? - 1

Nhiều nghị định, nghị quyết của Chính phủ được bàn hành đang có tác động tích cực đến thị trường BĐS trong giai đoạn khủng hoảng COVID-19.

Theo đó, một số nghị định, nghị quyết đã được bàn hành, như: Nghị định 41/2020/NĐ-CP quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất; Nghị quyết 84/2020/NQ-CP của Chính phủ và Thông tư 01/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Bộ Tài chính và Chính phủ đang xem xét gia hạn hiệu lực của Nghị định 41/2020/NĐ-CP trong năm 2021 để hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân vượt qua khó khăn, duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm ứng phó với tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19.

Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu, trong đó đã tháo gỡ được điểm nghẽn lâu nay của các dự án BĐS về thủ tục giao đất cho nhà đầu tư trúng đấu thầu dự án BĐS.

Nghị định 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, cho phép được bù trừ số tiền thuế thu nhập mà các doanh nghiệp đã nộp thừa (tổng giá trị khoảng 4.875 tỷ đồng) vào số thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2020 đến hết năm 2024.

Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đã hình thành hành lang pháp lý phù hợp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn của xã hội và giảm thiểu rủi ro cho thị trường vốn và các nhà đầu tư.

Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, với nhiều quy định mới tháo gỡ được nhiều vướng mắc của các dự án đầu tư, dự án nhà ở...

“Ngoài ra, còn Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và một số Nghị định về quản lý dự án, chi phí đầu tư xây dựng...

Tôi cho rằng những Nghị định này không chỉ tác động trực tiếp đến thị trường BĐS thời điểm COVID-19 hiện nay, mà còn mang đến nhiều tác động tích cực cho thị trường hồi phục, phát triển trong giai đoạn tiếp theo” - Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP HCM HoREA Lê Hoàng Châu nhìn nhận.