Thứ Ba, 11/05/2021, 08:32 (GMT+7) | Điểm tin:

Biểu giá điện của Việt Nam không tiến bộ như Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia

Thứ Tư, 24/02/2021, 11:34 (GMT+7)
Biểu giá điện của Việt Nam hiện nay còn nhiều tồn tại, chưa theo kịp một số nước như Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia…

Dự thảo Quy hoạch điện VIII, Bộ Công Thương cho biết, qua phân tích biểu giá điện hiện trạng của Việt Nam và một số nước trong khu vực như Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia… thấy biểu giá điện của một số nước nêu trên có nhiều điểm tiến bộ hơn biểu giá điện hiện trạng của Việt Nam.

Biểu giá điện của Việt Nam không tiến bộ như Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia - 1

Giá điện tới đây sẽ được điều chỉnh theo từng quý, dùng ít được giảm giá. (Ảnh: EVN)

Theo đó, những nước này giá điện minh bạch, rõ ràng theo từng khâu phát, truyền tải, phân phối và bán lẻ, các chính sách hỗ trợ đều thể hiện rõ ràng minh bạch. Đối với người nghèo trong hoá đơn thể hiện rõ cho khách hàng thấy phần được hỗ trợ là bao nhiêu…

Bộ Công Thương cho rằng trong giai đoạn tới cần phải nghiên cứu hoàn thiện biểu giá bán lẻ điện Việt Nam sao cho dễ hiểu, minh bạch, rõ ràng, dễ thực hiện; phù hợp với tình hình ngành điện, thị trường điện và tình hình kinh tế xã hội trong từng thời kỳ; và tách chính sách xã hội ra khỏi giá điện.

Biểu giá điện phải được xây dựng trên nguyên tắc đảm bảo bù đắp chi phí và có lãi ở mức hợp lý cho ngành điện và các nhà đầu tư để không ngừng phát triển nguồn điện và lưới điện đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng.

Đảm bảo sự công bằng cho các khách hàng và phù hợp với quy luật khan hiếm của các nguồn tài nguyên năng lượng. Cụ thể, nhu cầu điện càng tăng thì phải huy động các nguồn tài nguyên năng lượng có điều kiện khai thác khó khăn hơn cho phát điện và do vậy giá thành các nguồn điện mới ngày càng cao hơn.

Trong bối cảnh hiện nay, biểu giá điện bậc thang là hợp lý nhất đáp ứng các nguyên tắc nêu trên và phù hợp với đặc điểm của sản xuất, kinh doanh điện, thị trường điện và các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt.

Theo đó, tiêu chí về biểu giá bán lẻ điện bậc thang theo hướng khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm; không quá phức tạp, ví dụ không quá nhiều bậc thang; kết hợp hỗ trợ các đối tượng chính sách, đối tượng đặc biệt như người già...

Tại dự thảo Quy hoạch điện VIII Bộ Công Thương cũng đề xuất nghiên cứu xem xét xây dựng giá bậc thang 2 thành phần công suất và điện năng, xem xét thu phí cố định hàng tháng. Đồng thời xem xét điều chỉnh giá điện theo quý khi chi phí nhiên liệu thay đổi hay phương án giảm giảm nếu sử dụng ít điện.

13 lần thay đổi biếu giá điện 

Bộ Công Thương cho biết, qua 15 năm, với 13 lần thay đổi, cập nhật hoàn thiện biểu giá, hiện tại giá bán điện đã được rút gọn, minh bạch, rõ ràng.

Trong đó, giá điện theo ngành sản xuất phân theo 4 cấp điện áp (dưới 6kV, 6kV đến 22kV, 22kV đến 110kV và từ 110kV trở lên); theo giờ cao điểm, thấp điểm, giờ bình thường).

Theo kinh doanh phân theo 3 cấp điện áp (dưới 6kV, 6kV đến 22kV, 22kV trở lên), phân theo giờ cao điểm, thấp điểm, giờ bình thường.

Tho hành chính sự nghiệp (bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông, chiếusáng công cộng, đơn vị hành chính sự nghiệp) phân theo 2 cấp điện áp dưới 6kV và trên 6kV.

Với giá bán lẻ cho sinh hoạt, biểu giá bán lẻ điện cho sinh hoạt được rút gọn từ 7 bậc xuống còn 6 bậc vào năm 2014 giúp biểu giá đơn giản hơn và đảm bảo mục tiêu tiết kiệm điện năng trong sinh hoạt.