Trẻ em Syria lao động quần quật trên bãi rác

Trẻ em Syria lao động quần quật trên bãi rác

Ziad Rahal, người Syria, sớm phải trở thành người lớn. Em vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng đã phải làm việc ở bãi rác để nuôi sống gia đình. Mẹ em ốm yếu, còn các em đều còn rất bé. Hàng ngày, Ziad đi nhặt rác để kiếm sống.