Trước yêu cầu chấn chỉnh của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc gắn biển số hình bản đồ phải có đầy đủ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhiều người d ...