Không xuất trình Sổ hộ khẩu, giấy xác nhận cư trú khi làm thủ tục hành chính

09/03/2023 13:54

Chính phủ yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết không để xảy ra tình trạng gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi đi làm thủ tục hành chính.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 31/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2023.

Đáng chú ý, Nghị quyết Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện quy định bãi bỏ yêu cầu người dân xuất trình Sổ hộ khẩu, giấy xác nhận thông tin cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Luật Cư trú, Nghị định 104/2022.

Cùng đó là tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết không để xảy ra tình trạng gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Chính phủ cũng giao các Bộ: KH&ĐT, Tài chính tham mưu trình cấp có thẩm quyền ưu tiên bố trí kinh phí cho các bộ, ngành từ nguồn ngân sách trung ương; UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương chủ động bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương, bảo đảm triển khai thực hiện hiệu quả, thành công Đề án 06.

Cùng đó, đẩy mạnh chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành và đánh giá mức độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng. Chia sẻ các thông tin, dữ liệu về kinh tế - xã hội giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tham mưu, đề xuất, hoạch định chính sách và phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Theo Luật Cư trú năm 2020, kể từ ngày 1-1-2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Tuy nhiên, nhiều người dân khi đi làm thủ tục hành chính, cán bộ vẫn yêu cầu chứng minh nơi cư trú bằng cách phải xin giấy xác nhận nơi cư trú.

Trước vấn đề này, ngày 28-2, Thủ tướng đã có công điện về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng các bộ, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương chỉ đạo, khẩn trương hoàn thành kết nối và thực hiện tái cấu trúc quy trình, hoàn thiện quy trình nội bộ để khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Không yêu cầu người dân xuất trình hoặc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong khi đã có dữ liệu về dân cư được kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư… Việc này cần hoàn thành trong quý I-2023.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Không xuất trình Sổ hộ khẩu, giấy xác nhận cư trú khi làm thủ tục hành chính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO