Thứ Hai, 08/03/2021, 17:28 (GMT+7) | Điểm tin:
Nghệ sĩ múa ba lê không tay

Nghệ sĩ múa ba lê không tay

Vitoria Buono Boche, 16 tuổi, đã chứng minh cho mọi người thấy rằng nếu như bạn có quyết tâm, ước mơ nào cũng thành hiện thực.