Không lấy phiếu tín nhiệm với người không điều hành công tác trên 6 tháng

Hoài Thu| 28/05/2023 14:28

Người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo, không điều hành công tác trên 6 tháng, người đã có thông báo sắp nghỉ hưu… là những đối tượng thuộc diện không lấy phiếu tín nhiệm.

Nội dung này được đề cập trong tờ trình Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu, phê chuẩn. Tờ trình này vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa gửi các đại biểu Quốc hội.

Sau nhiều vòng tiếp thu, chỉnh lý, tờ trình mới nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất một số trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm để xin ý kiến Quốc hội.

Theo đó, không lấy phiếu tín nhiệm đối với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo có xác nhận của cơ sở y tế và không điều hành công tác từ 6 tháng trở lên, tính đến thời điểm khai mạc kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm.

Không lấy phiếu tín nhiệm với người không điều hành công tác trên 6 tháng - 1

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Phạm Thắng).

Người đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu, thông báo nghỉ hưu hoặc được bổ nhiệm, bầu cử trong năm lấy phiếu tín nhiệm cũng được đề nghị không lấy phiếu tín nhiệm.

Quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm hiện hành chỉ quy định một trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm, đó là người có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng, tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm.

Trong báo cáo của Ủy ban Pháp luật về nội dung này, cơ quan thẩm tra tán thành với phạm vi đối tượng được Quốc hội, HĐND lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm và các trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm như dự thảo.

Ủy ban Pháp luật cho rằng, việc bổ sung quy định không lấy phiếu tín nhiệm đối với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo có xác nhận của cơ sở y tế và không điều hành công tác từ 6 tháng trở lên theo quyết định của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền là có cơ sở thực tiễn, thể hiện tính nhân văn và phù hợp với yêu cầu của việc lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, HĐND.

Bên cạnh đó, cơ quan này có ý kiến đề nghị cần nêu rõ thời gian không điều hành công tác là từ 6 tháng liên tục trở lên để bảo đảm chặt chẽ.

Liên quan đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, Ủy ban Pháp luật Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo giải thích rõ lý do dự thảo nghị quyết không đưa một số chức danh do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn vào diện được lấy phiếu tín nhiệm, chẳng hạn như thẩm phán TAND Tối cao, thành viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh, phó trưởng ban của HĐND, hội thẩm TAND.

Ngoài đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, dự thảo nghị quyết mới cũng sửa đổi quy định về hệ quả của việc lấy phiếu tín nhiệm để thể chế hóa Quy định 96 của Bộ Chính trị ban hành hồi tháng 2.

Theo đề xuất, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đánh giá "tín nhiệm thấp" thì xin từ chức. Trường hợp không xin từ chức, cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình Quốc hội, HĐND tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.

Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trở lên đánh giá "tín nhiệm thấp", cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình Quốc hội, HĐND tiến hành miễn nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.

Theo chương trình nghị sự, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận về dự thảo nghị quyết vào chiều 9/6 và bấm nút thông qua vào 23/6.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Không lấy phiếu tín nhiệm với người không điều hành công tác trên 6 tháng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO