Tôi ly hôn: Khi chồng ngại sinh con

Tôi ly hôn: Khi chồng ngại sinh con

Tôi cũng hơn 30 tuổi mới dọn về chung sống với người chồng gần 50 tuổi. Anh ly hôn từ lâu và có một cô con gái đã trưởng thành.