Thứ Tư, 21/04/2021, 12:41 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Ba má hả hê, con cái ê chề

    Gần một năm sau ngày dạm hỏi, ba má anh chẳng nhắc gì chuyện cưới xin. Ba em mấy lần điện hỏi, hối thúc, rồi trách móc, nhà trai vẫn im lìm.