Sau biến cố hôn nhân

Sau biến cố hôn nhân

Đột nhiên có một ngày chồng tôi nói “anh muốn em trở về như trước đây”. Tôi rời màn hình máy tính, nhướng mắt lên, tưởng mình nghe nhầm.