Áo: Khỉ tí hon chỉ cao 5 cm

Áo: Khỉ tí hon chỉ cao 5 cm

Khỉ lùn đuôi sóc mới hai tháng tuổi, nhỏ bằng ngón tay cái, đang được chăm sóc chu đáo tại vườn thú Vienna, Áo.