Thứ Sáu, 07/05/2021, 00:14 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Áo: Khỉ tí hon chỉ cao 5 cm

    Khỉ lùn đuôi sóc mới hai tháng tuổi, nhỏ bằng ngón tay cái, đang được chăm sóc chu đáo tại vườn thú Vienna, Áo.