Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip

30/03/2022, 07:09

Khu vực sản xuất thẻ CCCD gắn chip được vận hành đảm bảo an ninh rất chặt chẽ. Phóng viên phải trải qua nhiều bước về thủ tục hành chính, kiểm tra kỹ lưỡng mới được vào khu vực này.

Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 1

Khu vực sản xuất thân thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip.

Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 2

Để sản xuất CCCD gắn chip, Bộ Công an đã nhập các nguyên vật liệu đầu vào như: chip, nhựa Pet F, Pet G, máy in, máy kiểm tra chất lượng… Trong ảnh là tấm nhựa Pet G để làm ăng ten cho thẻ CCCD kết nối với chip điện tử.

Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 3

Quá trình rải dây đồng làm ăng ten cho thẻ CCCD gắn chip.

Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 4

Máy rải ăng ten tự động.

Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 5
Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 6
Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 7

Cán bộ đang thực hiện vận hành máy khoan gắn chip lên thẻ CCCD cơ bản.

Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 8

Máy kiểm tra chất lượng sau khi khoan gắn chip lên thẻ CCCD.

Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 9

Khu vực cá thể hóa sản xuất CCCD gắn chip. Đây là khu vực in, hoàn thiện thẻ CCCD.

Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 10
Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 11
Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 12
Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 13

Hệ thống máy in cá thể hóa thẻ CCCD.

Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 14

Trạm nạp chip của máy in cá thể hóa thẻ CCCD.

Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 15
Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 16
Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 17
Quảng cáo

Cán bộ vận hành máy và kiểm tra ngoại quan thẻ CCCD sau khi cá thể hóa.

Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 18

Khu vực kiểm tra chất lượng thẻ CCCD sau khi được in hoàn thiện.

Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 19
Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 20
Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 21
Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 22

Hệ thống máy móc, thiết bị kiểm tra chất lượng thẻ CCCD gắn chip sau khi in hoàn thiện.

Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 23
Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 24
Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip - 25

Cán bộ vận hành máy phân lô, đóng gói trước khi trả thẻ CCCD gắn chip về công an các địa phương.

Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip
vietnam.vn