Kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư với thông tin thuê bao di động trong tháng 2

20/01/2022 17:42

Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư là 1 trong 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm Kế hoạch hành động của Bộ TT&TT thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư.

Kết nối dữ liệu dân cư với thông tin thuê bao di động

Kế hoạch hành động của Bộ TT&TT triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) đã được ban hành ngày 18/1.

Theo kế hoạch, triển khai nhóm nhiệm vụ về hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, giai đoạn tới, đặc biệt là trong các quý I, II năm nay, hàng loạt nội dung công việc sẽ được Bộ TT&TT tập trung thực hiện để tạo tiền đề cho việc triển khai các ứng dụng, dịch vụ liên quan.

Cụ thể, ngay trong tháng 2/2022, sẽ hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu  (CSDL) quốc gia về dân cư với CSDL thông tin thuê bao. Việc kết nối CDSL quốc gia về dân cư với các CSDL quốc gia và chuyên ngành về bảo hiểm, thuế, sổ sức khỏe điện tử, giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện, hộ tịch điện tử, an sinh xã hội sẽ được hoàn thành trong tháng 3/2022.

Tháng 4/2022 là thời gian cần hoàn thành các nhiệm vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; với CSDL công bố bản án, quyết định của Tòa án. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia về đất đai cần được hoàn thành vào tháng 6/2022.

Tại kế hoạch, Bộ TT&TT giao Cục Tin học hóa trong tháng 2/2022 hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và ban hành hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

Kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư với thông tin thuê bao di động trong tháng 2
Hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia sẽ được Bộ TT&TT hoàn thành trong tháng 2/2022 (Ảnh minh họa)

Cũng để góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách, trong các tháng đầu năm nay, Bộ TT&TT sẽ hoàn thành các nhiệm vụ: Xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước (tháng 3/2022); Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để sử dụng CSDL quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phát triển kinh tế - xã hội (tháng 3/2022); Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia phục vụ kết nối và chia sẻ dữ liệu (tháng 5/2022).

Đề án 06 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 6/1/2022 với mục tiêu ứng dụng CSDL quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích gồm: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; Phục vụ công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Hình thành hệ sinh thái dữ liệu xung quanh người dân

Trong tham luận tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án 06 diễn ra ngày 18/1, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng nhận định: Đề án đã khẳng định rằng dữ liệu dân cư là tài nguyên quan trọng, là dữ liệu gốc, các CSDL khác liên quan đến công dân đã, đang và sẽ xây dựng phải căn cứ vào dữ liệu gốc.

“Việc ban hành Đề án có thể được coi là một cột mốc quan trọng, thể hiện tầm nhìn, sự quyết tâm của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam trong việc tạo nền móng cho việc phát triển, khai thác tài nguyên dữ liệu dân cư được hiệu quả trên quy mô toàn quốc nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia”, Thứ trưởng nói.

Là cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số, Bộ TT&TT xác định nhiệm vụ triển khai Đề án 06 là đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Nhiệm vụ này cần được Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số chỉ đạo sát sao, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc để thúc đẩy triển khai nhanh, hiệu quả; đặc biệt những vấn đề liên ngành trên quy mô quốc gia. Bộ TT&TT đã và sẽ luôn đồng hành với Bộ Công an trong việc phát triển và khai thác CSDL quốc gia về dân cư.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cũng cho biết, Bộ TT&TT sẽ điều phối các cơ quan liên quan, tạo sự gắn kết giữa các nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số với Đề án 06, đặc biệt là trong việc xây dựng CSDL tại các bộ, ngành, địa phương và kết nối, chia sẻ để hình thành hệ sinh thái dữ liệu xung quanh người dân.

Đại diện Bộ TT&TT cho rằng: Muốn nhanh chóng hình thành dữ liệu một cách toàn diện, trên toàn quốc thì cách duy nhất là triển khai qua các nền tảng số, có nền tảng sẽ có dữ liệu. Nền tảng triển khai toàn quốc sẽ hình thành hạ tầng dữ liệu quốc gia. Nền tảng gắn kết với các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến sẽ bảo đảm dữ liệu được cập nhật kịp thời. Bộ TT&TT và các bộ, ngành, liên quan sẽ triển khai nhanh và toàn diện các nền tảng số quốc gia trong năm 2022.

Vân Anh

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư với thông tin thuê bao di động trong tháng 2
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO