iPhone giảm giá tiền triệu tại một số cửa hàng

iPhone giảm giá tiền triệu tại một số cửa hàng

Giá bán iPhone 11 tại một số cửa hàng được điều chỉnh xuống chỉ còn 17-18 triệu đồng đối với phiên bản 64GB. iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max cũng giảm xuống lần lượt chỉ còn 23 triệu và 25 triệu.