Thứ Tư, 03/03/2021, 06:57 (GMT+7) | Điểm tin:
Chiếc iPhone bạn không thể mua

Chiếc iPhone bạn không thể mua

Những chiếc iPhone này thuộc chương trình nghiên cứu bảo mật của Apple, được cung cấp cho các nhà nghiên cứu đăng ký tham gia chương trình và phải hoàn trả lại trong vòng 12 tháng.