Hũ mỡ trong chạn bếp

Hũ mỡ trong chạn bếp

Nhìn cái hũ, bao nhiêu ký ức về gian bếp nhỏ của gia đình năm xưa lại ùa về trong tôi.