Honda trình làng PCX 160 và PCX e:HEV

Honda trình làng PCX 160 và PCX e:HEV

Nếu như với thị trường châu Âu, Honda giới thiệu PCX 2021 chỉ có bản động cơ 125cc, thì ở Nhật Bản có bản PCX 160 và PCX e:HEV.