Tình yêu ở ngôi nhà giữa sông

Tình yêu ở ngôi nhà giữa sông

Biết bà Thủy đang thất tình, ông Đa thử chơi lớn: Nếu em chịu cưới, thì anh về nói ba má qua làm đám nói. Bà Thủy xuôi lòng, đồng ý.
Đàn ông thông minh sẽ biết "làm toán"

Đàn ông thông minh sẽ biết "làm toán"

Đàn ông thông minh sẽ biết 'làm toán' và trân trọng người vợ hiền, đảm đang có 'siêu năng lực' bên cạnh họ. Cứ cho phụ nữ tình yêu đi họ sẽ đáp lại đàn ông cả 'thế giới' đấy!