Hơn 1.200 quyết định tuyển dụng cán bộ bị thu hồi trong một năm rưỡi

Hoài Thu| 11/05/2023 16:18

Với việc đẩy mạnh thanh tra công vụ, các cơ quan đã phát hiện nhiều sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, xử lý gần 100.000 trường hợp và thu hồi hơn 1.200 quyết định tuyển dụng sai quy định.

Con số này thể hiện trong báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

Theo báo cáo này, nhiều kết quả tích cực trong triển khai nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được Chính phủ ghi nhận.

Trong đó, bộ máy hành chính Nhà nước tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm cấp trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Hơn 1.200 quyết định tuyển dụng cán bộ bị thu hồi trong một năm rưỡi - 1

Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 11/5 (Ảnh: Quốc hội).

Thống kê của Chính phủ cho thấy các bộ, ngành Trung ương đã giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương, 8 cục thuộc tổng cục và thuộc bộ, 145 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc bộ, 90% phòng trong vụ.

Các địa phương giảm 7 sở và 711 tổ chức phòng thuộc cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh và cấp huyện. Lũy kế đến nay, 63 tỉnh, thành đã giảm được 2.159 tổ chức phòng và tương đương, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Cả nước cũng đã giảm 7.469 đơn vị sự nghiệp công lập (đạt 13,5%) so với năm 2016. Trong đó, ở bộ, ngành Trung ương giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, ngành và giảm 1.020 đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương.

Liên quan đến tinh giản biên chế, Chính phủ cho biết cả nước đã giảm gần 79.100 người. Cụ thể, các bộ, ngành giảm 5.510 người và địa phương giảm hơn 73.500 người.

Với việc tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công vụ và đẩy mạnh thanh tra công vụ, Chính phủ nhấn mạnh các cơ quan đã kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm những sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức.

Thống kê cho thấy từ năm 2020 đến tháng 6/2022, các cơ quan đã rà soát, xử lý gần 100.000 trường hợp, trong đó thu hồi quyết định tuyển dụng trên 1.200 trường hợp.

Trước thực tế trong năm 2022 xuất hiện tình trạng một bộ phận nhỏ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, chuyển việc, nhất là trong lĩnh vực quản lý Nhà nước, y tế, giáo dục, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cải thiện môi trường làm việc; có chính sách hỗ trợ kịp thời đối với cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh kinh tế khó khăn… để kịp thời khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức xin thôi việc, nghỉ việc.

Từ góc độ của cơ quan thẩm tra, Ủy ban Tài chính - Ngân sách lưu ý Chính phủ năm 2022 chưa hoàn thành việc xây dựng và phê duyệt đề án về vị trí việc làm; trật tự, kỷ cương hành chính chưa nghiêm.

Theo cơ quan thẩm tra, vi phạm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa được chấn chỉnh và khắc phục kịp thời. Thêm nữa, qua kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại gần 7.000 cơ quan, tổ chức đã phát hiện, xử lý 178 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm (tăng 98 trường hợp so với năm 2021).

Bên cạnh đó, tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu chưa quan tâm thực hiện đầy đủ các quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động và trách nhiệm giải trình. Từ thực trạng này, có 111 cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm về công khai, minh bạch đã bị phát hiện và xử lý.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hơn 1.200 quyết định tuyển dụng cán bộ bị thu hồi trong một năm rưỡi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO