V-League trong chiếc áo bao cấp

V-League trong chiếc áo bao cấp

Lợi ích dẫn dắt hành động, phản ứng của các CLB V-League trước tình hình dịch COVID-19 ở Đà Nẵng phần nào cho thấy bức tranh bóng đá Việt Nam hiện nay.