Về hồ Trị An trốn nóng Sài Gòn

Về hồ Trị An trốn nóng Sài Gòn

Cách Sài Gòn khoảng 70km, hồ thủy điện Trị An có rất nhiều đảo nhỏ, là một địa chỉ lý tưởng để trốn nhịp sống hối hả của Sài Gòn.