Thứ Hai, 01/03/2021, 21:03 (GMT+7) | Điểm tin:
Một vụ án có tới 11 lần trả hồ sơ

Một vụ án có tới 11 lần trả hồ sơ

Một vụ án kéo dài từ năm 2014 đến nay vẫn chưa giải quyết xong. Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra đã ban hành 1 kết luận điều tra vụ án và 11 kết luận điều tra bổ sung.