hồ sơ điện tử

Quản lý xấp xỉ 2,5 triệu bộ hồ sơ điện tử về cán bộ, công chức, viên chức
Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đi vào hoạt động dự kiến sẽ quản lý xấp xỉ 2,5 triệu bộ hồ sơ điện tử về cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước.
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO