Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền ăn với F0 điều trị tại nhà

Ngọc Nhi | 10/11/2021, 14:00

Theo Quyết định 33/2021/QĐ-TTg, hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, F1 cách ly tại nhà, F0 điều trị tại nhà gồm:

- Văn bản của UBND cấp huyện hoặc cấp xã hoặc của cơ quan y tế về việc điều trị tại nhà.

- Giấy xác nhận hoàn thành điều trị tại nhà hoặc xác nhận thời gian điều trị tại nhà đối với F0.

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, giấy xác nhận mức độ khuyết tật.

(Trước đây không có trường hợp F0 điều trị tại nhà).

Ngoài ra, đối với F0 điều trị tại cơ sở y tế, hồ sơ đề nghị hỗ trợ cũng có một số thay đổi như sau:

*Đối với F0 điều trị tại cơ sở y tế, hồ sơ gồm:

- Danh sách F0 đủ điều kiện hưởng chính sách được cơ quan đơn vị lập theo Mẫu số 8a tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

- Giấy ra viện hoặc chứng tử của cơ sở y tế hoặc văn bản xác nhận của cơ sở y tế.

(So với trước đây đã bổ sung “giấy chứng tử hoặc văn bản xác nhận của sở y tế”).

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, giấy xác nhận mức độ khuyết tật. Đối với trường hợp mất hoặc mang theo các giấy tờ trên thì thay thế bằng giấy cam kết chịu trách nhiệm về thông tin của F0, cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em cung cấp cho cơ sở y tế.

(So với trước đây đã bổ sung thêm “giấy xác nhận mức độ khuyết tật”; quy định về trường hợp giấy tờ mất thì có thể thay thế bằng “giấy cam kết”).

 *Đối với F0 đã kết thúc điều trị tại cơ sở y tế, hồ sơ gồm:

- Giấy ra viện.

- Biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở y tế đã điều trị.

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.

Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ

- Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người điều trị nhiễm COVID-19 (F0), từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.

- Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

Ngọc Nhi

Bài liên quan
  Nổi bật Việt báo
  Đừng bỏ lỡ
  Mới nhất
  POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
  Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền ăn với F0 điều trị tại nhà
  vietnam.vn