Thứ Tư, 14/04/2021, 19:06 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Vì sao đàn ông lại dễ ngoại tình hơn phụ nữ?

    Khi nhiệt tình qua đi, giai đoạn hỗn loạn và thất vọng sẽ đến. Nếu người đàn ông cảm thấy cần tiếp tục yêu và được yêu, trái tim của họ sẽ có xu hướng mơ mộng về nơi khác. Đó là lý do họ ngoại tình.