hien dai hoa

Ban hành Nghị quyết về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO