Thứ Sáu, 14/05/2021, 15:18 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Cùng Og Mandino hóa giải nghịch cảnh và lựa chọn cho hạnh phúc!

    “Một hạt thóc không thể quyết định sẽ trở thành thức ăn cho súc vật, bị nghiền thành bột bánh mì, hay được gieo trồng xuống đất. Nhưng tôi thì có quyền được lựa chọn, và tôi sẽ không để cuộc đời mình bị nuốt chửng hay bị nghiền nát dưới sức nặng của những thất bại và tuyệt vọng”, Og Mandino chia sẻ.

  • “Hãy chọn một cách sống”: 17 quy tắc chuyển hoá cuộc sống

    “Trong nghịch cảnh, bạn sẽ học được nhiều điều mà bạn không bao giờ khám phá ra nếu không gặp rắc rối. Luôn luôn có một hạt mầm của cái tốt, hãy tìm ra và nuôi lớn nó!” – Og Mandino đã viết như thế trong cuốn sách Hãy chọn một cách sống.