Thứ Sáu, 05/03/2021, 19:55 (GMT+7) | Điểm tin:
Hãng tàu sắp "hết cửa" phá giá vận tải biển

Hãng tàu sắp "hết cửa" phá giá vận tải biển

Hãng tàu phải niêm yết đầy đủ thông tin điểm đi và điểm đến của tuyến vận tải; danh mục và mức giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển, phụ thu tương ứng với tuyến đường vận chuyển và loại hàng hóa.