ha tang tt amp tt

Kiến tạo hạ tầng TT&TT để mở không gian mới cho phát triển kinh tế xã hội
Với quy hoạch hạ tầng TT&TT đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam đặt các mục tiêu cao để kiến tạo hạ tầng phục vụ chuyển đổi số quốc gia, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế xã hội.
      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO