Nước mắt trong phiên tòa xử cha dượng bạo hành

Nước mắt trong phiên tòa xử cha dượng bạo hành

Luật sư, hội thẩm nhân dân cùng nhiều người tham dự phiên tòa xét xử gã cha dượng bạo hành con riêng của vợ đã không thể cầm được nước mắt khi bị cáo nhắc lại hành vi hành hạ cháu bé.