Hà Nội mở kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp

Thế Kha| 08/02/2023 11:29

Từ 10/2, UBND TP Hà Nội mở kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân qua ứng dụng Zalo Official Acount "Phản ánh kiến nghị thành phố Hà Nội".

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định vận hành chính thức kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp qua ứng dụng Zalo.

Quyết định nêu rõ, TP Hà Nội đưa vào vận hành chính thức Kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính qua ứng dụng Zalo, kể từ ngày 10/2, với địa chỉ truy cập khai thác, sử dụng tại địa chỉ Zalo "Phản ánh kiến nghị thành phố Hà Nội".

Hà Nội mở kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp - 1

Từ ngày 10/2, Hà Nội mở kênh Zalo "Phản ánh kiến nghị thành phố Hà Nội" để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp (Ảnh chụp màn hình).

Hà Nội xác định mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước từ TP đến cơ sở.

Để kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị hoạt động hiệu quả, UBND TP Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện trên địa; công tác thông tin, truyền thông, hướng dẫn người dân thực hiện các nội dung kiến nghị phản ánh qua ứng dụng Zalo.

Đồng thời chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị về hành chính được gửi đến thuộc thẩm quyền xử lý của đơn vị theo quy định.

Văn phòng UBND TP Hà Nội chủ trì vận hành kỹ thuật, đảm bảo kênh tiếp nhận kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu tại trụ sở hoạt động ổn định, thông suốt, bảo mật theo quy định; kết nối, liên thông chia sẻ dữ liệu với Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ quản lý.

"Đảm bảo tiếp nhận, giải quyết các thông tin phản ánh kiến nghị của người dân được gửi từ ứng dụng Zalo nhanh chóng, kịp thời. Xây dựng, trình UBND TP Hà Nội ban hành quy chế quản lý, vận hành nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả Kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị qua ứng dụng Zalo", quyết định của Hà Nội nêu rõ.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội được giao nghiên cứu, bố trí hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác quản lý, vận hành và duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu phản ánh kiến nghị tại trụ sở UBND TP tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND TP Hà Nội và các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ đồng thời đưa vào đánh giá, chấm điểm về cải cách hành chính hàng năm tại các cơ quan, đơn vị.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội mở kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO