Thứ Bảy, 06/03/2021, 12:59 (GMT+7) | Điểm tin:
“Lời khuyên dành cho các bậc Cha Mẹ”

“Lời khuyên dành cho các bậc Cha Mẹ”

Trong thế giới toàn cầu hóa, mức độ cạnh tranh ngày càng dữ dội khiến cho những bậc cha mẹ không khỏi có nhiều trăn trở, băn khoăn về việc giáo dục, định hướng nghề nghiệp cho con cái, nhất là thời điểm sắp tuyển sinh đại học hiện nay.