Hướng dẫn sử dụng Google Sheets cơ bản

Hướng dẫn sử dụng Google Sheets cơ bản

Bình thường Google Trang tính hỗ trợ cả nhóm làm một file dữ liệu. Và trong thời điểm mà mọi người đều phải làm việc trực tuyến thì Google Trang tính sẽ càng hữu ích.