giữ gìn tiếng Việt

Gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
Năm 2023 là năm đầu tiên triển khai Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023 – 2030”. Việc triển khai Đề án là cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho đồng bào ta ở nước ngoài.
  • Giữ gìn tiếng Việt ở nước ngoài
    Đối với hơn 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, tiếng Việt là hồn cốt, là niềm tự hào dân tộc. Việc dạy và học tiếng Việt giúp cộng đồng người Việt xa xứ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, duy trì mối liên kết thiêng liêng với quê hương, đất nước, đồng thời góp phần phổ biến, truyền bá ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam ra thế giới.
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO