Thứ Sáu, 23/04/2021, 15:08 (GMT+7) | Điểm tin:

Những lưu ý cho hơn 820.000 phương tiện thuộc diện phải đổi biển vàng

Thứ Hai, 20/07/2020, 07:09 (GMT+7)
Việt Báo Cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan cần lưu ý về thời gian, thử tục và lệ phí khi tiến hành chuyển đổi sang biển số nền vàng.

Phòng Hướng dẫn đăng ký và kiểm định phương tiện, Cục CSGT cho biết, Thông tư số 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, bắt đầu có hiệu lực từ 1/8/2020, tất cả các phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải đăng ký mới sẽ đăng ký theo nền màu vàng theo quy định.

Đối với trường hợp các phương tiện đã đăng ký trước ngày Thông tư có hiệu lực mà hoạt động kinh doanh vận tải sẽ được đổi sang biển màu vàng. Nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp sử dụng xe khách, xe tải phục vụ nội bộ hoặc phục vụ cho chính gia đình họ thì không phải đổi biển.

Hiện nay, có khoảng 1,6 triệu phương tiện xe khách, xe tải đang đăng ký qua cơ quan công an, nhưng có nhiều chủng loại và có những trường hợp không được sử dụng kinh doanh vận tải thì không thuộc đối tượng đổi biển.

Các nhà máy, doanh nghiệp sử dụng xe khách phục vụ nội bộ sẽ không phải đổi biển số màu vàng

Chỉ những phương tiện được sử dụng vào mục đích kinh doanh vận tải mới thuộc diện phải đổi màu nền biển từ màu trắng sang màu vàng. Do vậy, số lượng xe kinh doanh vận tải thuộc diện đổi biển thực tế chỉ là 820.882 phương tiện.

Khi đổi biển, các cơ quan doanh nghiệp chỉ cần thông báo đến cơ quan công an đề nghị đổi biển với danh sách cụ thể, không phải mang xe ô tô đến cơ quan công an, không phải cà số máy, số khung. Xe đổi biển sẽ được giữ nguyên số cũ, chỉ đổi màu nền biển và không phải đổi đăng ký xe.

Bộ Công an cũng sẽ chỉ đạo công an các địa phương phối hợp các doanh nghiệp rà soát tiến hành đổi biển và có thể tiếp nhận hồ sơ từ cấp huyện, cấp xã. Trên cơ sở đó sẽ chủ động hẹn lịch các phương tiện đến để đổi biển sao cho thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, không mất thời gian đi lại nhiều và cũng không ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của phương tiện đó.

- Từ ngày 1/8, với những xe đăng ký mới sẽ sẽ thực hiện theo Thông tư 58 cấp biển nền vàng. Những xe đổi biển từ nền màu trắng sang nền màu vàng sẽ tiến hành từ 1/8 đến 31/12/2021.

- Nếu là xe đăng ký mới sẽ có biển số sẵn trong kho. Các trường hợp cấp đổi sẽ phải đợi một thời gian khoảng 5-7 ngày, tùy theo nhu cầu của người có yêu cầu đổi biển hoặc cơ quan công an sẽ chủ động trong việc sản xuất biển số và chủ động phối hợp để cấp đổi.

- Về chi phí đổi biển, quy trình là chỉ đổi biển số, giữ nguyên số biển số cũ và không đổi đăng ký, chi phí là 100.000 đồng.

Đổi biển số