Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam đảm bảo an toàn cho sinh viên

Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam đảm bảo an toàn cho sinh viên

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều trường ĐH cho sinh viên nghỉ. Riêng các trường khối ngành Y Dược vẫn duy trì giảng dạy. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho SV và cán bộ, các trường đã triển khai nhiều giải pháp. Ghi nhận tại Học viện Y Dược cổ truyền VN.